اطلاعیه / درگذشت مرحوم محمد دهقان چناری و چهلم مرحوم سیدرضایی

دهیاری شورای اسلامی روستای خورمیزعلیا برای آن مرحومان طلب غفران و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

Comments are closed.